RWONL 21 mei 2019

Tijdens deze vergadering werden twee thema's uitvoerig besproken.

VDIP (Vroegdetectie en Interventie bij Psychiatrische (psychotische) Stoornissen 

Emily Van Hout en Wibke Richter stelden de werking van VDIP voor. Sinds kort is die werking uitgebreid over de ganse provincie. Elke regio heeft zijn contactpersoon. Zoals in bijgevoegde presentatie te zien is, is dit voor de regio Noord-Limburg Emily Van Hout die als standplaats het DAGG in Lommel heeft. (presentatie)

Toekomst van het RWONL 

Zowel uit de korte online bevraging als uit de bespreking tijdens het overleg blijkt de nood om het Regionaal Welzijnsoverleg Noord-Limburg verder te zetten. Ook de werkgevers vinden het voortbestaan volgens de bevraagden erg zinvol. De overheid stimuleert eveneens de verschillende sectoren om meer intersectoraal en in de breedte te werken.
Er werd beslist de oorspronkelijke doelstellingen ontmoeting, vorming, netwerking, sociale kaart maar zeker ook samen nieuwe initiatieven nemen, projecten opstarten en signalering van noden in de regio nog beter aan bod te laten komen. 
Om de doorstart zo goed mogelijk op te volgen werd er een beperkt dagelijks bestuur samengesteld met Guido Berx (directeur Rechtsreeks toegankelijke jeugdhulp P. Simenon), Liesbeth Nieuwets (beleidsmedewerker Welzijnsregio Noord-Limburg) en Leon Houben (voorzitter/CGGLITP). Er wordt een oproep gedaan om binnen de verschillende organisaties te zoeken naar geïnteresseerden om dit dagelijks bestuur aan te vullen. 
Een eerste DB zal gepland worden midden september, zodat een volgende Welzijnsoverleg ergens in oktober kan plaats hebben. Thema’s kunnen via de website gesuggereerd worden of rechtsreeks via info@welzijnsoverleg.be.

Datum
di, 21/05/2019 - 16:30