groepsarchief

*Het RWONL is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

Acceptance and Commitment Therapie

omschrijving

ACT is een therapievorm die allerlei technieken en hulpmiddelen aanreikt om met psychische problemen om te kunnen gaan. Het doel is om je psychologische flexibiliteit te versterken!
De groepstherapie is bedoeld voor volwassenen die:

 • zich laten bepalen door hun verleden, gedachten, emoties  en zich hier ook naar gedragen
 • psychisch sterker willen staan
 • de dingen beter willen kunnen loslaten
 • met angsten, depressies, PTSS, persoonlijkheidsproblematieken,…

Je verwerft inzicht in de 6 processen van ACT:

 1. Je leert hier en nu te zijn i.p.v. met je hoofd in het verleden of in de toekomst
 2. Wat jij kan doen om de invloed van lastige emoties te verminderen
 3. Hoe je kan afstand nemen van gedachten die je last bezorgen
 4. Hoe je beter moeilijke emoties leert verdragen
 5. Hoe je een sterker zelfbeeld kan ontwikkelen
 6. Hoe je focus kan verleggen van de dingen die je niet wil in je leven naar wat je wel wil.
doelgroep

volwassenen

type groep
gesloten
locatie
3900 Overpelt, Dorpsstraat 117, CGGLITP Noord
startdatum
einddatum
data
elke dinsdag van 18:00 tot 20:00
uiterste inschrijvingsdatum
organisator
CGGLITP
contactpersoon
Inki Reuvis
telefoon
011/64.53.10
mailadres
i.reuvis@groeplitp.be

ACT

omschrijving

ACT, wat is dat?

ACT staat voor Acceptance & Commitment Therapy. Het is een wetenschappelijk gefundeerde gedragstherapeutische  therapie waarvan de effectiviteit bij tal van problematieken werd aangetoond. ACT helpt je het leven te creëren dat je wilt, welke (slechte) gevoelens of negatieve gedachten er  ook in je omgaan. Het is een actieve vorm van groepstraining. Je leert en oefent nieuwe manieren om de kwaliteit van je leven te verbeteren en je leert om te gaan met de barrières die je hierbij in de weg staan.
We gaan aan de slag met oefeningen & gesprekken in een kleine groep van maximum 10 personen.

ACT is iets voor jou?

 • als je problemen je in de weg staan om  je leven te leiden zoals je echt zou willen
 • als je op een andere manier met je problemen wil leren omgaan
 • als wat je tot nu toe probeerde niet of onvoldoende hielp
 • als je openstaat om hieraan te werken

 

Wie zijn de trainers?
Anne Jansen, psychologe

Hoeveel kost de training?
De volledige training, inclusief cursusmateriaal, kost 100 euro.

Voor mensen die leven van het bestaansminimum of ernstige financiële moeilijkheden hebben, wordt een individuele regeling getroffen.

doelgroep

volwassenen

type groep
gesloten
locatie
3550 Heusden, Noordberm 65, Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg (onder voorbehoud)
data
Nog vast te leggen
organisator
CGGLITP
contactpersoon
Anne Jansen
telefoon
011/42.49.31
mailadres
a.jansen@groeplitp.be

ACT

omschrijving

Leren omgaan met negatieve gedachten en gevoelens, leven volgens wat je belangrijk vindt.
Voorafgaande intake.
11 euro/sessie

doelgroep

volwassenen

type groep
gesloten
locatie
3920 Lommel, Koning Leopoldlaan 159, DAGG Lommel
startdatum
data
8 à 10 sessies, 2 wekelijks,
donderdag 17-19u
uiterste inschrijvingsdatum
organisator
DAGG Lommel
contactpersoon
Yvienne Goris, Sandra Timmermans
telefoon
011/54.23.62

ACT acceptance and commitment therapie

omschrijving

8 sessies van 2 uur, 4-11 euro per sessie, beginnende met een intake.
Inhoud: Op zoek gaan naar belangrijke waarden in het leven, hier meer naar gaan leven en hiervoor anders omgaan met gedachtes en gevoelens en leren leven in het hier en nu

doelgroep

Volwassenen

type groep
gesloten
locatie
Koning Leopoldlaan 159 te Lommel, DAGG
startdatum
einddatum
data
donderdag om de 14 dagen 17.00-19.00
uiterste inschrijvingsdatum
organisator
DAGG Lommel
contactpersoon
Sandra Timmermans of Yvienne Goris
telefoon
011/542362 (algemeen nummer)
mailadres
sandra.timmermans@dagg-cgg.be; yvienne.goris@dagg-cgg.be

Angstgroep

omschrijving

angstgroep

doelgroep

volwassenen

type groep
gesloten
locatie
3550 CGG West-Limburg - vestiging Heusden
startdatum
data
einddatum eind november 2017
uiterste inschrijvingsdatum
organisator
CGGLITP WEST-LIMBURG
contactpersoon
Anne jansen
telefoon
011/42.49.31
mailadres
a.jansen@groeplitp.be

Creatieve groepstherapie

omschrijving

ervaringsgerichte therapie waarbij client dmv werken met creatieve middelen tot expressie, inzicht en verandering komt. Kostprijs: 11 euro per sessie (voor omnio-statuut, wigw: 4 euro per sessie) plus 15 euro materiaalkost. Reeks van 10 sessies, start na krokusvakantie en september 2017.

doelgroep

latentiekinderen 9-12j (lagere school)

type groep
gesloten
locatie
3900 Overpelt, Dorpsstraat 117, CCGGLITP
startdatum
einddatum
data
elke maandag van 16 tot 17.15, uitgezonderd de schoolvakanties
uiterste inschrijvingsdatum
organisator
CGGLITP
contactpersoon
An Fransen
telefoon
011/64 53 10
mailadres
a.fransen@groeplitp.be

Doe- en praatgroep voor kinderen na verlies

omschrijving

Kinderen (vanaf 6 jaar) die iemand verloren hebben op een plotse manier (ongeval, zelfdoding,...).

doelgroep

Kinderen (vanaf 6 jaar) die iemand verloren hebben op een plotse manier (ongeval, zelfdoding,...).

type groep
gesloten
locatie
3500 Hasselt, Rozenstraat 28
data
De groep komt telkens op woensdagnamiddag samen en dit gedurende 8 weken. Concrete data worden bij inschrijving meegedeeld.
organisator
CAW Limburg
contactpersoon
Jaklien Eyckerman
telefoon
011/23 23 40
mailadres
jaklien.eyckerman@cawlimburg.be

Gespreksgroep nabestaanden na zelfdoding

omschrijving

Instroom mogelijk na intake.

doelgroep

Nabestaanden van een zelfdoding.

type groep
open
locatie
3990 Peer - Poorthuis
data
Maandelijks op maandag 20u-22u
organisator
CGGLITP en Werkgroep verder
contactpersoon
Christine Cox en An Kwanten
telefoon
011/64 53 10 (C. Cox) of 0468/18 95 84 (A. Kwanten)
mailadres
nazelfdoding.noordlimburg@werkgroepverder.be of c.cox@groeplitp.be

Groepstherapie voor jongvolwassenen met psychische moeilijkheden

omschrijving

Twee-wekelijkse samenkomsten met maximum 8 leeftijdsgenoten om te praten over de problemen en gevoelens. Kostprijs 11 euro per sessie tenzij recht op verhoogde tegemoetkoming (4euro). Voorafgaand een intake.

doelgroep

Jongeren tussen 18 en 28 jaar.

type groep
open
locatie
3920 Lommel, Koning Leopoldlaan 159
data
Om de twee weken op donderdag van 17 tot 19 uur
11/8/2016
organisator
DAGG
contactpersoon
Ilse Pennemans
telefoon
011 54 23 62
mailadres
ilse.pennemans@dagg-cgg.be

In de put, uit de put: zelf je depressie overwinnen

omschrijving
Psycho-educatieve cursus waarin handvatten worden aangereikt om depressieve gevoelens aan te pakken.De folder kan je hier downloaden.
doelgroep

Volwassenen met psychische kwetsbaarheid en milde depressieve klachten

type groep
gesloten
locatie
3900 Overpelt, Dorpsstraat 117, CCGGLITP
startdatum
einddatum
data
Elke dinsdag van 13u-15u:
Di 11/10
Di 18/10
Di 25/10
Di 8/11
Di 15/11
Di 22/11
uiterste inschrijvingsdatum
organisator
CGGLITP ism OCMW Peer
contactpersoon
Lise Bemelmans
telefoon
011/64 53 10