augustus 2017

RWONL 27 september 2016

Verslag Algemene Vergadering RWONL 27 september 2016

1. Verslag vorige vergadering 17 november 2015
Punten worden overlopen :
- DSI: Dringende Sociale Interventie, door Joëlla Meelberghs, Rode Kruis-Vlaanderen - positieve herkadering' vanuit vzw Jongerenwerking Pieter Simenon - Voorstelling inloopcentrum Compagnie & co, Lommel Het verslag werd overlopen, geen opmerkingen.