september 2017

ACT

Leren omgaan met negatieve gedachten en gevoelens, leven volgens wat je belangrijk vindt.
Voorafgaande intake.
11 euro/sessie