februari 2018

Steeds groter aanbod groeptherapie

Steeds vaker bieden verschillende diensten binnen de welzijnszorg en de geestelijke gezondheidszorg groepstherapie aan. Om dit aanbod te verduidelijken heeft het RWONL een pagina ter beschikking gesteld waar zowel verwijzers als mogelijke deelnemers een overzicht krijgen.
Het overzicht is op verschillende manieren te ordenen (aanbieder, doelgroep, locatie, startdatum,...) en is te vinden via volgende link: groepen.welzijnsoverleg.be