RWONL 2 februari 2010

Verslag Algemene Vergadering RWONL dd 2 februari 2010 in Palethe Overpelt
 
 

 1. 1.     Verslag vorige vergadering

Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd.
 
 

 1. 2.    Voorstelling , door Rudi Verkoyen, criminoloog, commissaris lokale Politie HANO : “Een Potemkin maatschappij”.

Op verzoek is de powerpoint te verkrijgen op het secretariaat van Platform Noord-Limburg.
Naar aanleiding van een
workshop op de studiedag van 8 december 2009 “De vrijwilligheid voorbij”
werd aan Rudi Verkoyen gevraagd om het thema “Een potemkin
maatschappij” nogmaals toe te lichten voor een breder publiek op het
Regionaal Welzijnsoverleg van 2 februari 2010.
 
Volgende punten werden voorgesteld :
 
Inleiding
Paradox van de perspectieven. Het gaat hier eerder om een schijnbare tegenstelling.
 
Probleemstelling
We moeten ons de
kernvraag stellen : “Kunnen we tevreden zijn over het kwalitatieve
aanbod van onze  hulpverlening?”. We moeten hiervoor onszelf in vraag
durven stellen op alle gebied en in alle sectoren.
Is er een evenwicht in vraag en aanbod ?
Wat zijn de valkuilen ?
 
Vier pijnpunten

 • Lacune in de werkdomeinen :

Bij strafprocesrecht
geldt dat de tot vervolging bevoegde instantie altijd verplicht is tot
het instellen van vervolging van een haar bekend geworden strafbaar
feit. Er zijn te veel
openingen, tekorten in de hulpverlening. Politie past vaak het
legaliteitsprincipe toe terwijl in de sector van de hulpverlening het
principe van de vrijwilligheid geldt.
Er moet op zoek gegaan worden naar juist oplossingen voor deze lacunes.

 • Gebrek aan bevoegdheidsorgaan :

Voor problemen, vb. in
een dossier over stalking is er vaak een gebrek aan een gepaste
oplossing en er is een inefficiënte maatschappij structuur.. Zorg op
maat brengt vaak hoge kosten mee.

 • Gebrek aan maatschappelijke middelen :

Hier stelt zich het probleem binnen de bevoegdheidsorganen. Vb. plaatsgebrek bij de opvang van drugverslaafden.

 • Gebrek aan flexibele regelgeving.

Door beroepsgeheim hapert de communicatie.
 
Conclusie valkuilen
      Gebrek aan integrale visie en het verzet tegen fakemaatschappij. 
 
Constructief beleid
“De beste hervormers die de wereld heeft gekend..zijn zij die met zichzelf zijn begonnen”.
 
Goede praktijken politie Hano
 

 1. 1.       Een goede visie : excellente politiezorg, uitbouw van een gemeenschapsgerichte, informatiegestuurde  politiezorg.

 

 1. 2.       Uitbouwen sociaal beleid : Wat is aanwezig binnen de politiezone ?  Er zijn 30 verschillende partners, aanspreekpunten.

-          Sociale dienst
-          Werkgroep diversiteitszorg
-          Werkgroep jeugdzorg
      (zie powerpoint).
 

 1. 3.       Erkenning slachtofferbejegening.
 • Eerste opvang

-          Bijstand verlenen, bescherming bieden
-          Informatieverstrekking
-          Doorverwijzing
-          Slechtnieuwsmelding
-          Zorg op maat – nazorg.
 

 1. 4.       Kennis sociale kaart

Het belang van verschillende netwerken, kennis, deelname regionale en provinciale werkgroepen, studiedagen.
 

 1. 5.       Procesbeschrijving fenomenen.

 
A:   Cijfers Intrafamiliaal geweld
B :  Project partnergeweld
          Beschrijving werkwijze bij partnegeweld. (zie powerpoint).
C :  Nood- en crisisopvang.
Samen met OCMW’s wordt een noodplan opgesteld. Vb. Er is een samenwerking met CAW en opvangcentrum Valkenhof.
Bespreking Stroomdiagram noodopvang (zie powerpoint).
                D :  POS-situaties – jeugdzorg : = problematische opvoedingssituaties
Onbuigzaamheid,
psychische problemen, verslavingstoestanden, spijbelgedrag,
verwaarlozing, MOF-situatie (=Misdrijf omschreven feiten).
E :  Andere sociale dossiers
Zelfdodingen, onrustwekkende verdwijningen, collocaties.
          Er is een beperkte wet voor collocaties.
 

 1. 6.       Ontwikkeling interne zorgcultuur.

 
Constructieve aanbevelingen : (zie powerpoint)

 1. 1.       Visieontwikkeling : Samen met beleid efficiënt werken.
 2. 2.       Bruggen bouwen : Intersectorale communicatie, slimmer, beter en gerichter sturen.

‘Verre doelen bereik je beter samen’.

 1. 3.       Kwaliteitszorg op maat

Erkend flexibel gedeeld beroepsgeheim. Oprichting bevoegdheidsorgaan.
Vrijwilligheid is niet altijd vrijblijvend!
 
 
Dankwoordje Vincent Vanhumbeeck
 
Ter ere van het pensioen
van Vincent wordt voor de pauze een presentje overhandigd  als dank voor
zijn jarenlange deelname aan het Regionaal Welzijnsoverleg.
 
 

 1. 4.   Evaluatie Studiedag 8 december 2009

 
      Thema :
Het thema “De vrijwilligheid voorbij” sloot aan bij de verwachtingen.  Over het algemeen waren de reacties positief.
 
Workshops :
Tijdens de workshops werd er veel aandacht besteed aan praktijkervaringen. Zeer positief.
      Toch wordt er voorgesteld om volgende keer meer interactie toe te laten tijdens de sessies.
 
      Inschrijving :
Vlot verlopen, zowel opbouw van de website, manier inschrijven. In 2012 toch de opgave van een 3de keuze bij de inschrijving verplichten. Vermelding van telefoonnummer op de inschrijving.
 
Uitnodiging :
Goed op tijd verstuurd. Zowel per post als digitaal is goede optie.
Tijdstip studiedag : Misschien is januari 2013 een betere keuze ??
 
Sprekers :
Iets meer aandacht
besteden aan de opvang van de sprekers. Voor de technische kant iemand
van de werkgroep aanduiden zodat meer aandacht kan gaan naar de
sprekers, onthaal..
 
Lunch, receptie : OK
 
 

 1. 5.   Opvolging Dagelijks Bestuur

 
Omdat Greet Geuens en
Vincent Vanhumbeeck vervangen dienen te worden in het Dagelijks bestuur
van het RWONL werd samen met de aanwezigheidslijst een rondvraag gedaan
om naar de interesse te peilen voor deelname aan het Dagelijks Bestuur.
Er wordt afgesproken om contact te nemen met Jongenstehuis Pieter Simenon en vervanging te zoeken voor Vincent.
Greet Geuens vraagt om vanaf heden contact te nemen met Jan Gilissen van CAW ’t Verschil.
 
Volgende Vergadering RWONL : mei 2010
 
 
Verslag : Diane Gielen

 

 

Datum
di, 02/02/2010 - 16:00