3-jaarlijkse studiedag

Om de drie jaar houdt het Regionaal Welzijnsoverleg zijn Studie- en  Ontmoetingsdag. Dit evenement richt zich tot alle dienst- en  hulpverleners uit de sectoren welzijn en gezondheid in brede zin uit de  regio.Bedoeling van deze studie- en ontmoetingsdag is rond een thema  dat in principe elke hulpverlener raakt, informatie te verstrekken. De  verwerking van deze info op de studiedag, o.a. in de workshops, geeft  gelegenheid tot ontmoeting en wederzijdse kennismaking en nodigt uit tot  een duurzame samenwerking tussen  diensten en hun medewerkers.
Uiteraard staat deze studie- en ontmoeting niet als doel op zich, maar sluit deze in grote mate aan bij de primaire opdracht van elke  welzijnsdienst, met name een kwalitatieve dienst- en hulpverlening  bieden op maat van de cliënt.

Volgende thema's kwamen in de loop der jaren aan bod:

1988 - Moet er nog hulp zijn ?

 • Filosofie van het welzijnsoverleg door L. Driesen, voorzitter RWONL
 • De hulpverlening in Noord-Limburg in relatie tot de noden, door  J. Timmermans, direkteur Liso
 • Werkgroepen : Jeugd en Adolescenten, Middengroepen, Bejaarden.

 

1991 - De buitenlander in de hulpverlening

 • Inleiding door M.C. Rosiers, diensthoofd Provinciale Dienst voor Onthaal van gastarbeiders Hasselt
 • Project interculturele bemiddelaars in de gezondheidssektor - T. Van den berg, VCIM Brussel
 • Faktoren die de hulpvraag van politiek vluchtelingen bepalen - dr. Gloria Vasquez, Exil Brussel
 • Themagroep 1 : Hulpverlening aan migranten in de BJZ - E. Van den Buys
 • Themagroep 2 : gezondheidszorg bij migranten - Toon Gailly en Philip Hermans
 • Themagroep 3 :Juridische hulpvragen en hulpverlening aan migranten en kandidaat politiek vluchtelingen - Frank Cuypers, PDOG Hasselt
 • Themagroep 4 : Onthaal van (kandidaat) politiek vluchtelingen - Hilde van gastel Belgische Rode Kruis Brussel

 

1994 - De veranderende samenleving

 • De veranderde samenleving, feitelijke gegevens - Luc Bral, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
 • De veranderde samenleving, beschouwingen in relatie tot het welzijnswerk - Jon Goubin, Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling
 • Themagroep 1 : Jongeren in de veranderende samenleving - Anita Delbroek CBJ Maaseik
 • Themagroep 2 : Kansarmoede - Leo Kwanten OCMW Maasmechelen
 • Themagroep 3 : Veranderende gezinspatronen - Rita Vanhove DAG Lommel
 • Themagroep 4 : bejaarden in de veranderende samenleving - M.L. Van Houdt WGK Genk

 

 1997 - Netwerkhulpverlening

 • Netwerkvorming…Welk netwerk ?...Waartoe ?, door Louis De Groof
 • Overleg op maat van de hulpvrager, door Tine Van Regenmortel,
 • Ondersteuning van Regionaal Welzijnsoverleg, door Marcel Reynders.
 • Kwaliteitszorg in netwerkverband, Maes Antoine en Vrolix Guido
 • De Biehal, grootschalig in beheer maar kleinschalig in de zorg, Bogers Eric en Linsen Eric
 • Daidalos, surfen in het netwerk, Hawinkel Reinhilde
 • OCMW kiest positie in het netwerk, Bosmans Patrick en Brouwers Kris

 

2000 - De Kwetsbare Hulpverlener

 • Omgaan met eisende en agressieve cliënten,  Erik De Soir. Begeleid door PLOT
 • Ontmoediging en ontgoocheling bij hulpverleners : een kadering van het probleem door Stijn Vanheule, assistent aan de faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen van de Gentse Universiteit.
 • Stress, een uitdaging door dr. Luc Swinnen, consultant stressmanagement, bedrijfsleider Different.
 • Grensoverschrijdend hulpverleningsgedrag door dr. Karel Vandersteen, psychiater DAGG Lommel.  Hulpverleningsgedrag dat niet op de eerste plaats in functie staat van de noden van de cliënt, is ook een vorm van “kwetsbaarheid”, hoe kan dit probleem begrepen worden, welke factoren spelen een rol, hoe kan er mee omgegaan worden ?

 

2003 - Bemoeihulp – Bemoeizucht

 • Aanklampende zorg: wat kan, wat mag en hoe te werk gaan om te lukken door Luc Geelissen docent en door G. Widdershoven.
 • Oplossingsgerichte therapie, door Rik Prenen, projectbegeleider VCLB-Limburg
 • Consultatief werken met leerkrachten, door Piet Van Ham
 • Zoeken naar allianties met kansarme cliënten …, door Luk Schildermans, klinisch psycholoog, psychotherapeut, seksuoloog en Danny Beliën, maatschappelijk werker CAW Sonar
 • "Verbinding en maatwerk" een zoektocht naar efficiënte hulpverlening, door Margot Heylen, verbonden aan vzw Opzet Genk
 • Motivationele gesprekstechnieken, door Anke Alen, ambulante drughulpverleenster CAD Limburg
 • Omgaan met eigen weerstanden, door Luc Geelissen
 • Hulpverlening bij suïciderisico, door Rita Vanhove, psychologe project zelfmoordpreventie CGG verbonden aan DAGG Lommel
 • Aanklampende hulpverlening en kindermishandeling, door Dr. Jos Christens.

 

2006 - Kansarme versus hulpverlener

 • Psychologische analyse van armoede, Guido Cuyvers
 • Empowerment en veerkracht in armoede situaties, Tine Van Regenmortel
 • Hulpverleners en mensen in armoede in een spanningsvolle relatie, Kristel Driessens
 • ‘De eerste zwaluw’ : Nieuwkomers vertellen over hun ervaring,  door leden
 • Tewerkstelling van vrouwen volgens de beginselen van sociale flexibiliteit, Tine De Vriendt
 • Ervaringsgerichte oefeningen, door Mildred Vyvey
 • Kansarmoede in en door onderwijs, door Luc Driesmans
 • Therapeutisch werken met armen, Erwin Bosmans
 • De kracht van het relationele in de hulpverlening aan mensen in armoede, door Koen Vansevenant.

 

2009 - De vrijwilligheid voorbij

 • Maatschappelijk werk tussen vrijwilligheid en dwang : drang kan motiveren, door Jan Brodala
 • Gedwongen behandeling in het UFC, het Universitair forensisch centrum, door Paul Cosyns
 • Mat de neus op de feiten, ook voor jonge daders, door Ilse Jaspers, BAAL
 • Als ’t van te moeten is.. drughulpverlening in het kader van justitie; door Liesbeth Hermans CAD
 • De mogelijkheden en grenzen van vrijwillige hulpverlening aan minderjarigen en hun gezin binnen een Comité voor Bijzondere Jeugdzorg, Lucienne Janssen CBJ
 • ‘Onvrijwillige hulpverlening’ : zoeken aar een gepaste ‘toon en balans’ tussen hulpverlener(s) en cliënt(en) bij budgethulpverlening (en arbeidstrajectbegeleiding); Jan Brodala
 • Bezoekruimte en ouderschapsbemiddeling : gedwongenheid als kans tot herstel; door Anne Pipeleers
 • Preventieve woonbegeleiding : een laatste kans om uithuiszetting te voorkomen; Ingrid Stinkens
 • Een Potemkin-maatschappij, door Rudi Verkoyen
 • ‘Verplichte’ hulpverlening aan ouderen, door Lydia Kerkhofs.

 

2012 - Wegwijs in Welzijn

 • De rijkdom die ik meekreeg, door Odette Geelen, Ervaringsdeskundige TAO
 • Eigen Kracht Conferenties, door Kristin Nuyts, Stafmedewerker Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
 • Vraagverduidelijking en ondersteuningsplan : hoe en wat ? , door Jan Claus & Karin Coemans, dienst ondersteuningsplan Limburg
 • Werk maken van werk in de zorgsector, door Vicky Draelants en Als Reiners, Zorgeconomie POM Limburg
 • Tom Tom & Co, door Welzijnsregio Noord-Limburg
 • Art. 107 Vermaatschappelijking van de GGZ, door David Dol Reling
 • WegWijs in Online hulpverlening, door Davy Nijs Katholieke Hogeschool Limburg
 • Databank Limburg in cijfers.. met enkele voorbeelden voor Noord-Limburg, door Stefan Jacques Steunpunt sociale planning Provincie Limburg.