Kind en gezin

Hoofdkantoor:

Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

Provinciale afdeling Limburg:  Hendrik Van Veldekesingel 150 bus 15 – 3500 Hasselt

Regiohuis Neerpelt:  Bermstraat 9 bus 3, 3910 Neerpelt

Kind en Gezin-lijn: 078/ 150 100

 

Eventuele andere locaties: /

 

Contactgegevens van de dienst/website: www.kindengezin.be

 

Doelgroep/doelstellingen:

Kind en Gezin begeleidt elke (aanstaande) ouder van bij de zwangerschap tot het kind 3 jaar is met informatie , praktische tips en ondersteuning .
Aanbod via de website (basisinfo, brochures,...) , via de Kind en Gezin-Lijn (telefonische dienstverlening) en via contact met de regioverpleegkundigen en de gezinsondersteuners.

Aanbod voor alle ouders met jonge kinderen van 0 tot 3 jaar en kwetsbare zwangeren door regioverpleegkundigen (o.a. consult, gehoormoment, huisbezoek, pedagogisch adviesgesprek , infomoment, telefonische opvolging,...) en gezinsondersteuners (o.a. huisbezoek, infomoment, telefonische opvolging, ... ).

Op het consultatiebureau informeren en ondersteunen arts, regioverpleegkundige en gezinsondersteuner via (individueel) preventief medisch consult, met psycho-sociale en pedagogische opvolging.

Modules binnen RTH/NRTH

RTH: Module Brede instap Kind en Gezin

Onthaal

Vraagverheldering

Aanbod verheldering

Hulpverleningsvoorstel

Verwijzing

NRTH:/

 

Werkingsgebied:

sector
IJH