Thuisbegeleidingsdiensten erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

  • Regio: gans Limburg
  • Aanbod:  RTH en NRTH
  • Modules : mobiele en ambulante begeleiding en outreach 

 

Dienst Ambulante Begeleiding

Donkweg 49,3520 Zonhoven

tel: 011/55.99.60

fax: 011/55.99.69

e-mail: dab@wegwijs.stijn.be

website: www.dab.stijn.be

 

Erkend om te werken in gezinnen met een kind met een ontwikkelingsvertraging of kind/jongere/volwassene met een mentale, motorisch, meervoudige handicap of niet aangeboren hersenletsel.

 

Centrum Ganspoel

Ganspoel 2,3040 Huldenberg

tel: 02/686.00.40

fax:02/688.07.13

e-mail: thuisbegeleiding@ganspoel.be

website : www.ganspoel.be/thuisbegeleiding

 

Erkend om te werken in gezinnen met een kind/jongere/volwassene met een visuele of visueel-meervoudige handicap.

Voor volwassenen met een visuele beperking: BLL – Vlaams Oogpunt Hasselt

Kuringersteenweg 27 – 3900 Hasselt – tel: 011/25 15 56 – fax: 011/25 14 58

E-mail: hass@blindenzorglichtenliefde.be 

 

Thuisbegeleiding KIDS

Borggravevijverstraat 9,3500 Hasselt

tel: 011/26.98.64

GSM: 0486/14.81.22

Fax: 011/26.98.63

e-mail: tbd@kids.be

website: www.kids.be

 

Erkend om te werken in gezinnen met een kind/jongere/volwassene met een auditieve handicap of spraak/taalstoornis.

  

Limburgse Stichting Autisme

Donkweg 49 , 3520 Zonhoven

tel: 011/55.99.60

fax: 011/55.99.69

e-mail: lsa@wegwijs.stijn.be

website: www.lsa.stijn.be

 

Erkend om te werken in gezinnen met een kind/jongere/volwassene met een autismestoornis.

 

 

 

 

 

Wat is thuisbegeleiding ?

De thuisbegeleiding verleent opvoedingsbijstand aan de ouders met een kind met een ontwikkelingsproblematiek of handicap en aan de ruimere omgeving.

 

De thuisbegeleiding verleent ondersteuning aan het gezin met een jongere of volwassene met een handicap, bij het dagdagelijks samenleven.

Voor volwassenen die doof of slechthorend zijn, een visuele beperking hebben of een niet aangeboren hersenletsel doet thuisbegeleiding ook een aanbod wanneer zij zelfstandig wonen of in partnerverband.

 

Wat biedt thuisbegeleiding ?

Hulp bij de opvoeding en ontwikkelingsbegeleiding ( kinderen)

- Informatie over de mogelijkheden en beperkingen.

- Ontwikkelingsonderzoek.

- Adviezen rond stimulatie van de ontwikkeling en gepast speelgoed.

- Adviezen over zelfredzaamheid.

- Hulp bij specifieke opvoedingsvragen en ondersteuning in de gedragsaanpak.

- Hulp bij oriëntering naar gewone (reguliere)of bijzondere
  instanties/voorzieningen.

- Helpen zoeken naar geschikte vrijetijdsmogelijkheden.

- Verkennen van toekomstmogelijkheden.

 

Ondersteuning bij het dagdagelijkse samenleven (jongeren/volwassenen)

- Informatie over de handicap, de beperkingen en mogelijkheden.

- Begeleiding bij het (leren) leven met de handicap / de beperkingen.

- Helpen zoeken naar zinvolle en aangepaste daginvulling, tewerkstelling
  ontspanningsmogelijkheden.

- Adviezen rond omgaan met specifieke gedragsaspecten.

- Begeleiding bij de persoonlijke beleving van de handicap.

- Hulp bij oriëntering naar gewone (reguliere) of bijzondere
  instanties/voorzieningen.

- Verkennen van toekomstmogelijkheden.

 

Gezinsondersteuning

Leren leven met een handicap is niet gemakkelijk.  Thuisbegeleiding betekent dan ook emotionele ondersteuning: meegaan met de gezinsleden op de moeilijke weg van verdriet en gemis, van verlangen en hoop.

 

Administratieve/praktische vragen

- Over sociale rechten en administratieve verplichtingen geven wij informatie of
  we verwijzen mensen daarvoor naar het juiste adres.

- Informatie over hulpmiddelen, dagdagelijkse gebruiksvoorwerpen,
  aanpassingen aan de woning.

 

Andere aspecten

- Contact met andere ouders/gezinnen.

- Ouderpraatgroepen.

- Aandacht voor brussen/ grootouders.

- Zorgconsulentschap in kader van Persoonlijk Assistentie Budget.

 

Bij dit alles is een nauwe samenwerking met andere diensten of centra de regel.

Doorverwijzing naar hen is ook mogelijk.

 

 

 

 

 

 

Wat houdt outreach in ?

Via mobiele en ambulante outreach kan onze voorziening haar kennis overdragen naar een groep van minimaal drie ondersteuners die behoefte hebben aan handicapspecifieke knowhow om hun ondersteuning beter af te stemmen op de vragen en noden van personen met een handicap.  Het kan bijvoorbeeld gaan om handicapspecifieke kennisoverdracht aan een kinderopvang, een school, diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, CAW’s, sociale huizen, opvoedingswinkeld, groepspraktijken, zelfstandige (papa)medici, scholen, andere VAPH-voorzieningen of –diensten, … 

  • Ambulante outreach heeft als doel de kennisoverdracht van minimaal één uur en maximaal twee uur naar een groep van minimum 3 ondersteuners van personen met een handicap die behoefte hebben aan handicapspecifieke knowhow en waarbij de ondersteuners zich naar de hulpverlener verplaatsen.
  • Mobiele outreach heeft als doel de kennisoverdracht van minimaal één uur en maximaal twee uur naar een groep van minimum 3 ondersteuners van personen met een handicap die behoefte hebben aan handicapspecifieke knowhow en waarbij de hulpverlener zich naar de ondersteuners verplaatsen.

De kosten hiervoor zijn 5€ voor 1 uur.

Voor meer info rond outreach kan u ook steeds contact opnemen met onze dienst.

 

Werking en praktische tips

De begeleiding gebeurt door een team van deskundigen vanuit verschillende disciplines.

Eén persoon is de vaste begeleider.

De begeleiding gebeurt in hoofdzaak thuis.

 

Na een eerste, vrijblijvend contact met het gezin wordt afgesproken hoe de verdere begeleiding kan verlopen.

De begeleiding kan op elk moment gestopt worden.

 

We vragen een bijdrage volgens de regelgeving van het Vlaams Agentschap.

 (5  € sinds januari 2013).

 

We werken in de provincie Limburg.

 

De dienst is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

De instap kan soepel verlopen op basis van een verwijzingsattest. Dit noemen we Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Voor intensieve begeleiding is een inschrijving in het Vlaams Agentschap of een indicatiestelling via de toegangspoort van Integrale Jeugdhulp nodig.

 

De begeleiding houdt in dat we samenwerken met andere diensten, voorzieningen, artsen en therapeuten die bij de persoon en het gezin betrokken zijn.  Indien nodig wordt verwezen naar gespecialiseerde hulpverleners.

sector
IJH