Jongerenwerking Pieter Simenon, dagcentrum de Teuten

 • Hoofdkantoor:
 • vzw Jongerenwerking Pieter Simenon
 • Martinus van Gurplaan 45
 • 3920 Lommel
 • 011/54.46.08

 

 • Eventuele andere locaties:
 • Dagcentrum de Teuten, Koning Leopoldlaan 26, 3920 Lommel
 • Cano begeleidingstehuis, Martinus van Gurplaan 45, 3920 Lommel
 • Project A, Zilleweg  26, 3920 Lommel
 • HCA BAAL, Kattegatstraat 8, 3500 Hasselt
 • Contactgegevens van de dienst/website :.www.pietersimenon.be

 

 • Doelgroep:
 • De doelgroep bestaat uit jongeren (6-18j) en hun gezin/context in een problematische leefsituatie of jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) pleegden.
 • De problematieken die meestal gemeld worden en waarrond gewerkt wordt, zijn onder te brengen in twee categorieën:
 • Het samenleven geeft moeilijkheden omwille van opvoedingsproblemen met één of meerdere kinderen o.a. schoolverzuim, ongehoorzaamheid, niet aanvaarden van begrenzing, agressief gedrag, vluchtgedrag, specifieke gedragsstoornissen …
 • Problemen binnen het gezin leiden tot opvoedingsmoeilijkheden, o.a. echtscheidingsperikelen, relatieproblemen bij de ouders, drank- en drugproblemen, financiële problemen, werkloosheid, familievetes, huisvestingsproblemen, chronische pathologische ziektebeelden van steunfiguren in het gezin ...
 • Veelal gaat het over multiproblem gezinnen.

 

 • Doelstellingen:
 • Aanbod: contextbegeleiding, dagbegeleiding in groep, school- en studiebegeleiding, ...
 • We willen voorkomen dat kinderen geplaatst worden.
 • Ondersteunend en verbindend werken vanuit de krachten van het gezin.
 • Voorkomen dat de moeilijkheden groeien.
 • Samenleven met jongere in het gezin leefbaarder wordt.
 • Jongere bijstaan in positieve ontwikkeling als persoon in gezin, school en leefomgeving.
 • Ondersteunen van de jongere in zijn/haar rechten.
 • Hulp bieden aan het gezin om tot verbetering van het gezinsleven te komen, op elk gebied dat er invloed op heeft.
 • Hulp en ondersteuning aan het gezin, vanuit een respectvolle houding. De communicatie en samenleven in het gezin constructief laten verlopen.
 • Het mee ondersteunen van het evenwicht tussen draagkracht en draaglast.

 

 • Modules binnen RTH/NRTH
  • RTH: (begin 2015 zal dit normaal binnen RTH vallen)
 • Dagbegeleiding in groep/contextbegeleiding
 • Contextbegeleiding
 • Krachtgerichte kortdurende contextbegeleiding
  • NRTH:/

 

 • Werkingsgebied:
 • Lommel en aangrenzende gemeenten, Noord Limburg.
sector
IJH