CANO – begeleidingstehuis Pieter Simenon

  • Hoofdkantoor:

Jongerenwerking Pieter Simenon vzw

Martinus van Gurplaan 45

3920 Lommel

011/54.46.08

  • Eventuele andere locaties:

Dagcentrum de Teuten, Koning Leopoldlaan 26, 3920 Lommel

Project A, Zilleweg  26, 3920 Lommel

HCA BAAL, Kattegatstraat 8, 3500 Hasselt

www.pietersimenon.be

  • Doelgroep:

            We werken met 32 adolescente jongens (leeftijd tussen 15 en 18 jaar) en/in hun   leefomgevingen.  Het gaat vaak over moeilijk plaatsbare jongeren die omwille van een            MOF of POS toegewezen worden aan CANO – begeleidingstehuis Pieter Simenon.  De grote meerderheid van onze jongens stromen rechtstreeks door na een verblijf in        een gemeenschapsinstelling.  Zoals hierboven omschreven gaat het vaak om         maatschappelijk erg (ge)kwets(te)bare jongeren met een multiproblematiek.

  • Doelstellingen:

            Begeleidingstehuis Pieter Simenon wordt georganiseerd op basis van het CANO-           concept.  Cano staat voor Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en          Omgevingsondersteuning.

            Het doel is het herstel van de gebroken samenhang tussen de jongere en zijn        leefomgeving.  Via een integrale begeleiding van de jongeren en/in zijn       leefomgeving worden enerzijds de competenties van de jongere vergroot en     anderzijds wordt de   draagkracht van de leefomgeving vergroot.  Het procesdoel is       de individuele en maatschappelijke emancipatie. 

  • Modules binnen RTH/NRTH
    • RTH:

Kortdurende krachtgerichte contextbegeleiding (8)

  • NRTH:

Capaciteit van 32 intensieve begeleidingen opgedeeld in volgende modules: module contextbegeleiding (29), module contextbegeleiding autonoom wonen (3), module verblijf (12) en module ondersteunende begeleiding (4)

  • Werkingsgebied/regio:

Provincie Limburg en gedeeltelijk provincie Antwerpen en Vlaams-Brabant.

sector
IJH