CLB Noord-Limburg

Aanbod CLB in integrale jeugdhulp Noord-Limburg

Brede instap

Wat?   Het CLB onthaalt elke vraag om jeugdhulp. Tijdens dit onthaal verhelderen we de vraag, vertellen we welk aanbod er is binnen het CLB en in het netwerk en komen we tot een hulpverleningsvoorstel.
Het CLB geeft informatie over onderwijs, welzijn en gezondheid.

Wat niet? Korte hulp en het opmaken van A-documenten behoort niet tot de brede instap van het CLB.

Wie? Elke jongere en ouder

 

Probleemgebonden hulp

Wat? Handelingsgerichte diagnostiek en kortdurende begeleiding van schoolgerelateerde vragen.

Wie? Leerlingen van scholen die een contract hebben met het CLB

 

Toe leiden naar niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Wat? Het CLB vraagt als MDT niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp aan bij de toegangspoort en is contactpersoon voor de cliënt tot deze hulp opstart.

Het CLB levert beschikbare diagnostiek aan op vraag van de toegangspoort.

Wat niet? Verlenging en herindicatiestelling van NRTJ. Aanvragen PAB en IMB.

Wie? Leerlingen waarmee het CLB een traject liep en tot een indicatie kwam dat NRTJ nodig is en gewenst is door de cliënt. Deze leerlingen gaan naar een school waarmee het CLB een contract heeft.

 

Omgaan met verontrusting

Wat? Het CLB neemt elk signaal van verontrusting ernstig, doet een risico-inschatting, bespreekt de verontrusting met de cliënt en brengt hulpverlening op gang met het oog op veiligheid. Het CLB verwijst voor verdere begeleiding naar het rechtstreeks of het niet rechtstreeks toegankelijk aanbod. Indien de cliënt niet meewerkt meldt het CLB bij een gemandateerde voorziening. Bij ernstig en reëel gevaar meldt het CLB bij het parket.

Wie? Leerlingen van scholen waarmee het CLB een contract heeft.

 

Omgaan met crisis

Wat? Het CLB onthaalt en verheldert crisisvragen en brengt hulpverlening op gang, waar nodig in samenwerking met het crisismeldpunt.

Wie? Leerlingen van scholen waarmee het CLB een contract heeft.

 

CLB GO! Adite Noord

Sint Margrietstraat 13 Beringen
tel 011 456270
clb.limburg.noord-adite@g-o.be                                                 

                                                    

Regio: basisscholen  van het GO! Lommel,  Overpelt,        Peer, Hechtel, Hamont, Bocholt, GBS Kolonie en        Kattenbos,  secundaire scholen van het GO! Lommel en   Overpelt, DBSO Overpelt, OKAN Overpelt,  MPI       Zonneweelde, BuSo zonneweelde, Syntra Neerpelt
                

                                  

PCLB Hasselt

Willekensmolenstraat 140   3500 Hasselt
tel 011 238120
pclb@limburg.be                                                      

Regio: Provil en Provil-ION Lommel

 

 

VCLB Noord-Oost Limburg

Grauwe Torenwal 11 Bree
Tel 089 46 97 30
bree@vclblimburg.be
www.vclblimburg.be
CLB-ch@t voor leerlingen: www.vclblimburg.be/chat

Regio: vrije basisscholen en secundaire scholen van Peer, Meeuwen-Gruitrode, Bocholt en Bree.
Vrij buitengewoon basisonderwijs van Bree, Wijchmaal, Overpelt en Lommel.

Peer: satelliet (toegankelijk na afspraak met secretariaat Bree)
Nieuwstraat 17

 

VCLB Noord- Limburg

Bermstraat 9/1 Neerpelt
Tel 011 80 59 00
neerpelt@vclblimburg.be
www.vclblimburg.be
CLB-ch@t voor leerlingen: www.vclblimburg.be/chat

Regio: vrije basisscholen en secundaire scholen en Syntra van Hamont-Achel, Neerpelt, Overpelt en Lommel. BuSO Sint-Elisabeth Peer en BuSO TIO Overpelt.

sector
IJH