Verslagen

RWONL 26 september 2017

Verslag Algemene Vergadering  RWONL 26 september 2017 - Dommelhof Neerpelt

 

Verslag vorige vergadering

Verslag vorige vergadering 14 maart 2017 wordt goedgekeurd.

 

 

Perinataal Netwerk kwetsbare zwangere, door Lien Hermans,  Diensthoofd Materniteit MZNL Overpelt

 

Thema wordt ingeleid door Ann Van Dorpe, schepen van jeugd en welzijn Overpelt.Temeer omdat het perinataal netwerk voor de kwetsbare zwangere opgestart is in samenwerking met het Huis van het Kind.

RWONL 27 september 2016

Verslag Algemene Vergadering RWONL 27 september 2016

1. Verslag vorige vergadering 17 november 2015
Punten worden overlopen :
- DSI: Dringende Sociale Interventie, door Joëlla Meelberghs, Rode Kruis-Vlaanderen - positieve herkadering' vanuit vzw Jongerenwerking Pieter Simenon - Voorstelling inloopcentrum Compagnie & co, Lommel Het verslag werd overlopen, geen opmerkingen.

RWONL 14 maart 2017

In dit RWONL worden vooral de nieuwe samenwerkingsprojecten van de lokale besturen voorgesteld, met name het Actieplan Integratie en het project 'Versterking participatie en sociale activering'.

 

Versterking participatie en sociale activering, VIPSA, door Koen Derickx en Marcel Schillebeeks van Arktos.

Met het inzetten van SALK middelen heeft de provincie de middelen om de participatie en sociale activering die het OCMW normalerwijze ontvangt van POD-MI verdubbeld  gedurende een drietal jaren.

RWONL 17 november 2015

Verslag Algemene Vergadering  RWONL 17 november 2015

Palethe Overpelt

 

 

1. Verslag vorige vergadering dd 23 juni 2015

 

Punten worden overlopen :

  • OCMW-werking, presentatie door Sarah Janssen, hoofd sociale dienst OCMW Neerpelt en samenwerking van NL OCMW’s binnen Welzijnsregio Noord-Limburg
  • Netwerk Reling , Huidige stand van zaken door David Dol, netwerkcoördinator.

Het verslag werd overlopen, geen opmerkingen.

 

2. Varia

RWONL 24 maart 2015

Verslag Algemene Vergadering  RWONL 24 maart 2015

Dommelhof Neerpelt

 

1.            Verslag vorige vergadering dd 16.12.2014

Welkom door Leon Houben, voorzitter

Het verslag werd overlopen, geen opmerkingen.

 

 

RWONL 16 december 2014

Verslag Algemene Vergadering  RWONL 16 december 2014 Palethe Overpelt

Integrale Jeugdhulp in de kijker  : Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

 

1.            Welkom :

De voorzitter heet de talrijke aanwezigen welkom op deze 2de bijeenkomst van het Regionaal Welzijnsoverleg dat de Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp behandelt.

 

2.            Varia

RWONL 30 september 2014

Verslag Algemene Vergadering  RWONL 30 september 2014 Palethe Overpelt

Integrale Jeugdhulp in de kijker  : Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

 

Deze bijeenkomst stond volledig in het teken van Integrale Jeugdhulp en voorstelling van diensten binnen de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.

RWONL 1 april 2014

1. 
Verslag vorige vergadering

-      
Missing Link, een methodiek binnen ARKTOS, voor wie aan de slag
wil met moeilijk bereikbare doelgroepen , door Veerle Winters,

-       Ambulante hulpverlening binnen
CAW Noord-Limburg, afdeling Overpelt, door Bie Klaps Integraal Welzijnswerk CAW
Limburg en Danny Beliën CAW Limburg, GRW

Het verslag
werd overlopen, geen opmerkingen.

 

2.  Netwerk leerrecht Limburg, toelichting door Ingeborg Verghote,
directeur-mandaathouder VCLB Limburg.